Tämä on norpatti tmi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.10.2019. Viimeisin muutos 1.11.2019.

Rekisterin ylläpitäjä

Yritys: norpatti tmi
Osoite: Pättäränkatu 6, 33250 Tampere
Y-tunnus: 2030039-3
Sähköpostiosoite: milla@kiroilevasiili.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: norpatti tmi
Nimi: Milla Paloniemi
Osoite: Pättäränkatu 6, 33250 Tampere
Sähköpostiosoite: milla@kiroilevasiili.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri pitää sisällään asiakkaiden tiedot, joita käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon sähköpostitse.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Käyttäjätunnus, Salasana, Asuinmaa, Kieli, Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöiltä itseltään.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin luovutetaan yrityksen ulkopuolelle, ne luovutetaan ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymia. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Rekisterin suojaus

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on kulunvalvonta. Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla ja käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 pykälän mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Pättäränkatu 6, 33250 Tampere.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).